Referentna lista značajnijih Projekata

Elektronergetske građevine

 

TS 110/35/10(20) kV KATORO, Umag: rekonstrukcija SN dijela TS 35/10(20) kV, 8MVA+4MVA, uzemljenje neutralne točke 10(20) kV

 

TS 35/10(20) kV PULA ZAPAD: zamjena SN opreme 35 kV i 10 kV postrojenja

 

TS 20/10 kV Sv. Stjepan HEP, zamjena primarne i sekundarne opreme

 

TS i CS GRADOLE 35/6/0,4 kV, 2x4MVA , kapacitet CS 1000l/s: rekonstrukcija zaštite i upravljanja, adaptacija za prijelaz sa napona 35 kV na 20 kV

 

TS i CS RAKONEK 20/6/0,4 kV, 2x2MVA, kapacitet CS 300 l/s:  rekonstrukcija TS, zamjena NN i upravljačkog ormara, zamjena crpnih agregata C3 i C5

(projekti i stručni nadzor)

 

Brodogradilište Uljanik u Puli: rekonstrukcija sustava pomoćnog napajanja 110 V DC u tri trafostanice: TS 35, TS 11 i TS 8

 

ŽCGO Kaštijun: idejni projekt elektrotehničke infrastrukture ( TS, DAS, SN i NN mreža, PE, vanjska rasvjeta, komunikacijska mreža)

 

Golf igralište Fratarska šuma, Karigador: SN 10(20) kV mreža, četiri TS 10(20)/0,4kV i javna rasvjeta prometnica

 

Više projekta SN i NN kabelskih mreža na području Istre

 

Više od 200 projekata distributivnih trafostanica TS 10(20)/0,4 kV snage od 50 kVA do 3×1000 kVA svih izvedbi: u tipskim kućištima, (JKTS, VTS, KTS, DTS), u sklopu objekta (hoteli, industrijski objekti) – uključujući srednjenaponski priključak i niskonaponsku mrežu iz TS.

Stambene, poslovne i kulturne građevine

 

Amfiteatar u Puli: rekonstrukcija glavnog niskonaponskog razvoda 400/230V, 1250 kW (projekt i stručni nadzor), zamjena elektrotehničkih instalacije suvenirnice, idejno rješenje rekonstrukcije električnih postrojenja i instalacija 

Muzejsko – galerijski prostor Sveta Srca u Puli:
 elektrotehničke instalacije i stručni nadzor 

Crkva Sv. Frane u Zadru: zamjena i dopuna elektrotehničkih instalacija 

Heritage hotel “Chersin”, Fažana: elektrotehničke instalacije 

Restoran “Grofica” u Vrsaru: elektrotehničke instalacije 

Kuća skrbi Sv. Polikarpa, Pula: elektrotehničke instalacije i stručni nadzor 

Uljara Benvegnu u Krasici, Buje: elektrotehničke instalacije 

Vinogradsko – vinarski pogon Meneghetti, Bale: elektrotehničke instalacije 

Sklonište za životinje, Pula: elektrotehničke instalacije 

Više projekata stambenih zgrada, obiteljskih kuća i kuća za odmor na području Istre: elektrotehničke instalacije 

Javna rasvjeta

 
Državna cesta DC 75: dionica Zambratija – Umag dužine 3,1 km, pet kružnih raskrižja, dionica Novigrad – St. Rozelo, dužine 2,4 km, dionica kroz Karigador, dužine 1,5 km, 3 kružna raskrižja 

Državna cesta DC 66 – Labin: Pulska ulica, kružna raskrižja “Koromačno” i “Kožlje”; Loborika: cesta kroz naselje, dužine 1,1 km 

Državna cesta DC 44: dionica Bršćak – Lupoglav, dužine 2,9 km 

Ostale prometnice:
– rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada u Puli: dionica od Šišanske do

Premanturske ulice
– rekonstrukcija raskrižja Rizzijeva – Radićeva i Rizzijeva – Voltićeva
 u naselju Vidikovac  u  Puli,
– Kolodvorska ulica u Umagu, uključujući tri kružna raskrižja

Više projekta javne rasvjete na području Istre (projekti i stručni nadzor)