Usluge

EL ROY d.o.o.

Nudimo usluge projektiranja, stručnog nadzora građenja i tehničkog savjetovanja investitora u području elektrotehnike. 

Za potrebe većih elektroenergetskih građevina surađujemo s projektantskim tvrtkama drugih struka te možemo ponuditi cjelovitu uslugu. 

Uz ovlaštenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike posjedujemo i dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: izradu elektrotehničkih projekata za radove na nepokretnom kulturnom dobru.  

Projekti elektroenergetskih i industrijskih građevina 

– distributivne i industrijske trafostanice do naponskog nivoa 35 kV 
– distributivne trafostanice 20/0,4 kV u tipskim kućištima ili u sklopu građevina (hoteli, industrija) 
– SN i NN kabelske mreže, uključivo
kabliranje nadzemnih dalekovoda 10(20) kV 
– elektrotehnički projekti vodoprivrednih objekata:
crpne stanice, vodospreme. 

Projekti elektrotehničkih instalacija stambenih i poslovnih građevina

– stambene zgrade 
– uredske zgrade
– obiteljske kuće, kuće za odmor, urbane vile
– obiteljski hoteli
– uljare
– vinarije

Projekti elektrotehničkih instalacija građevina javne i društvene namjene

– crkve 
– škole 
– muzeji
– galerije

Projekti vanjske rasvjete prostora

– parkovi 
– trgovi 
– igrališta 

Projekti javne rasvjete prometnica